Thủ tục cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tôi là Nguyễn Thu Trà, sinh năm 1985. Năm 2016, tôi đã xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với lý do để kết hôn với người nước ngoài (Nhật Bản), tại Nhật Bản. Nhưng sau đó vì những lý do không mong muốn chúng tôi không kết hôn và chia tay, anh ấy về nước. Không lâu sau đó, tôi gặp chồng tôi bây giờ (là người Việt Nam). Hiện tại chúng tôi đã sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn và có với nhau 1 con gái gần 2 tuổi (sinh ngày 16/11/2017). Vì con gái đã đến tuổi đi học nên chúng tôi muốn làm thủ tục đăng kí kết hôn để làm giấy khai sinh cho con. Nhưng vì lí do tôi đã làm mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã xin trước đây nên UBND phường từ chối cấp lại cho tôi. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để được cấp lại? Tôi xin cảm ơn!

Sở Tư pháp trả lời câu hỏi của ông(bà) Nguyễn Thu Trà hỏi về Thủ tục cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau: 

  Theo chỉ đạo của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tại Văn bản số 784/HTQTCT-HT ngày 27/7/2017 về việc hướng dẫn giải quyêt về việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau: Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với công dân nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, nay yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người khác hoặc để sử dụng vào mục đích khác mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây thì UBND cấp xã không phải gửi hồ sơ để Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xác minh mà chủ động xác minh trực tiếp tại địa phương (thông qua tổ dân phố, trưởng thôn, xóm hoặc các tổ chức đoàn thể của địa phương…) để nắm thêm thông tin về tình trạng hôn nhân thực tế của công dân và yêu cầu công dân viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Công dân phải chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan của mình. Đồng thời, UBND cấp xã phải giải thích rõ để công dân biết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vê việc cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, để được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đề nghị chị đến UBND phường nơi chị thường trú để được hướng dẫn, giải quyết.