Điều kiện xác nhận người khuyết tật

Tôi là Đặng Thị Vân ở xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, có con gái năm nay 26 tuổi. Cháu bị gù vẹo cột sống bẩm sinh và hiện chưa có việc làm ổn định. Cháu đã có giấy giám định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh với tỷ lệ mất sức lao động là 61%. Tôi xin hỏi con gái tôi có được xác nhận là người khuyết tật không? Nếu có thì chế độ trợ cấp cho cháu như thế nào?

Công dân Đặng Thị Vân hỏi về chế độ trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật:

Chế độ trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật được quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Đối với trường hợp bà Vân đề nghị xem xét hưởng chế độ người khuyết tật khi có giấy giám định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thì bà Vân cần đem hồ sơ và giấy tờ liên quan liên hệ chính quyền cấp xã để được hướng dẫn theo quy định hiện hành.