HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 26/05/2023 14:07

(Phù Ninh)-Sáng ngày 23/5, tại trường THCS Phù Lỗ, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử, bạo lực học...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Ban Biên tập 22/05/2023 08:44

(Phù Ninh)-Ngày 19/5/2023, UBND Phù Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh,...

Quyết định Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (2023)
Ban biên tập 19/05/2023 10:58

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 732/QĐ - UBND Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại,...

Thông báo công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh (lần 1)
Ban biên tập 17/05/2023 08:12

(Phù Ninh) - Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 54/TB-UBND về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện...

V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận
Ban biên tập 11/05/2023 14:25

(Phù Ninh) - Ngày 08/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 552/UBND - TN&MT V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc...

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 11/05/2023 09:50

(Phù Ninh) - Ngày 09/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 930/QĐ - UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền...

Kế hoạch Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú
Ban biên tập 11/05/2023 08:59

(Phù Ninh) - Ngày 06/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch: 76/KH - UBND về Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện...

Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện việc số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban biên tập 11/05/2023 08:44

(Phù Ninh) - Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 73/KH - UBND về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ban Biên tập 05/05/2023 17:15

(Phù Ninh)- Ngày 04/05/2023, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất đã ban hành thông báo số 886/BC-VPĐKĐĐ Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng...