Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2025
06/12/2022 08:23

(Phù Ninh) - Ngày 07/11/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 170a/KH - UBND về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà...

KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B
Ban biên tập 06/12/2022 08:05

(Phù Ninh) - Ngày 06/12/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch: 182/KH - UBND về việc Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao...

PHÙ NINH: THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
Quang Thái (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 05/12/2022 11:00

(Phù Ninh) - Sáng 5/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp...

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022
Ban biên tập 05/12/2022 10:42

(Phù Ninh) - Ngày 02/12/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 2101/QĐ - UBND Về việc công nhận xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn...

Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Ban biên tập 05/12/2022 10:36

(Phù Ninh) - Ngày 02/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 2105/QĐ - UBND V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Ban biên tập Cổng...

GIẤY MỜI Dự kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban biên tập 05/12/2022 10:28

(Phù Ninh) - Ngày 01/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Giấy mời: 13/GM - HĐND về việc Dự kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninhkhoá XXIII, nhiệm kỳ 2021...

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 02/12/2022 08:37

(Phù Ninh)- Ngày 1/12/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 237/TB-UBND Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN NĂM 2022
Hồng Nhung- Hà Linh- TTVHTTDL&TT 01/12/2022 15:30

(Phù Ninh)-Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 01/12/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiến hành...

Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, Đại biểu HĐND huyện Phù Ninh tiếp xúc cử tri tại trước kỳ họp thứ năm
Quang Thái- TTVHTTDL&TT 30/11/2022 14:24

(Phù Ninh)-Ngày 30/11/2022, tại xã Bình Phú, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Phù Ninh gồm: Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Bà Nguyễn...