Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Ban biên tập 31/05/2023 07:45

(Phù Ninh) - Ngày 26/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 649/UBND-VHTT về việc Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, sau đây là nội...

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ban biên tập 31/05/2023 07:37

(Phù Ninh) - Ngày 30/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 666/UBND-NN&PTNT Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, sau đây là nội...

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và nắng nóng trên đàn vật nuôi, thủy sản
Ban Biên tập 30/05/2023 14:57

(Phù Ninh)-Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong năm 2023 thời tiết nắng nóng sẽ diễn ra từ tháng 5 đến đầu tháng 8 ở miền Bắc. Số ngày nắng nóng xuất hiện...

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 26/05/2023 14:07

(Phù Ninh)-Sáng ngày 23/5, tại trường THCS Phù Lỗ, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử, bạo lực học...

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 23/05/2023 12:47

(Phù Ninh)-Sáng ngày 23/5, tại trường THPT Trung Giáp, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại của thuốc lá điện tử, bạo lực...

UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 5
Hòng Nhung- TTVHTTDL &TT 22/05/2023 19:16

(Phù Ninh)-Ngày 22/5/2023, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các phòng, đơn vị chuyên môn báo cáo các nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Ban Biên tập 22/05/2023 08:44

(Phù Ninh)-Ngày 19/5/2023, UBND Phù Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh,...

Quyết định Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (2023)
Ban biên tập 19/05/2023 10:58

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 732/QĐ - UBND Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại,...

ĐẢNG ỦY KHỐI CHÍNH QUYỀN HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG
Anh Chiến - Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông) 18/05/2023 16:08

(Phù Ninh)- Sáng ngày 18/5/2023, Đảng ủy khối Chính quyền huyện tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng triển khai một số nhiệm vụ công tác Đảng. Đồng chí Ngô Quang Chính - Ủy viên...