ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
  • Cập nhật: 05/03/2021
  • Lượt xem: 536 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 05/3/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch TT UBBC huyện; Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó bí thư TT Huyện ủy; Các đồng chí thành viên BCĐ bầu cử huyện; Các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử huyện; Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực của UBBC huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử, những khó khăn, vướng mắc, các văn bản nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp. Theo báo cáo đến thời điểm này, Công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp huyện Phù Ninh đã được triển khai tích cực, nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo thời gian, đúng luật. Quá trình triển khai đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của UBMTTQ và các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu đều được thực hiện chủ động theo kế hoạch của UBBC; công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp cho người dân hiểu được ý nghĩa và chủ trương của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của UBBC huyện về công tác Bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác an ninh, trật tự phục vụ cho cuộc bầu cử bước đầu đã được triển khai và theo đúng kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử.


          Đối với tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBBC huyện được thành lập gồm 15 thành viên, chủ tịch UBBC huyện là đồng chí Bí thư Huyện ủy; UBBC cấp xã gồm 184 thành viên, Bí thư Đảng ủy là chủ tịch UBBC. Ngày 01/3/2021, UBBC huyện đã ban hành quyết định số 02/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, cụ thể: Tổng số đơn vị bầu cử là 07 đơn vị gồm: đơn vị bầu cử số 01: gồm các xã Phú Mỹ, Lệ Mỹ, Liên Hoa; Đơn vị bầu cử số 02 gồm: Trạm Thản, Tiên Phú và Trung Giáp; Đơn vị bầu cử số 03 gồm các xã Phú lộc, Gia Thanh, Phú Nham; Đơn vị bầu cử số 04 gồm Thị trấn Phong Châu; Đơn vị bầu cử số 05 gồm Bảo Thanh, Trị quận, Hạ Giáp và Tiên Du; Đơn vị bầu cử số 06 gồm xã Phù Ninh và An Đạo; Đơn vị bầu cử số 07 gồm xã Bình Phú. Số lượng Đại biểu HĐND huyện được bầu 35 đại biểu; Số đại biểu HĐND cấp xã được bầu 389 đại biểu. Số đơn vị bầu cử dự kiến: Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại huyện: 01; Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện: 07; Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã: 120. 


          Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu cử huyện đã đóng góp nhiều ý kiến và chỉ ra những khó khăn, hạn chế và những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong thời gian tới để công tác triển khai bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp huyện Phù Ninh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao


  Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC huyện kết luận hội nghị

         Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và yêu cầu ngay sau hội nghị các đồng chí thành viên BCĐ, thành viên UBBC huyện tiếp tục nghiên cứu kỹ, bám sát các văn bản trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước, nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ trước mắt phải ưu tiên các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đồng thời phải bám sát, theo dõi và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đối với các địa phương phụ trách về công tác triển khai, tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất; Cơ quan tham mưu cần sắp xếp phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBBC phù hợp, không chồng chéo để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động bằng Pa no, apphic, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên cổng TTĐT huyện, tuyên truyền lưu động...

Một số hình ảnh:

 

Quang Thái- Đài TT Phù Ninh