UBND HUYỆN PHÙ NINH HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2019
  • Cập nhật: 28/06/2019
  • Lượt xem: 19186 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 28/6/2019 UBND huyện Phù Ninh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2019. Đồng chí Lưu Quang Huy- PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, Phó chủ tịch UBND huyện, các ban HĐND, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, Trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan,đơn vị trực thuộc UBND huyện

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết của BTV Huyện ủy về “Tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020” và một sô nội dung quan trọng khác

6 tháng đầu năm 2019, Trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, đã bán sát sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra, đồng thời linh hoạt, quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp điều hành; UBND huyện đã nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ tập trung dân chủ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND huyện với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện.  UBND huyện Phù Ninh đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp , chính sách phù hợp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, làm tốt công tác gieo trồng vụ xuân, phòng, chống thiên tai.Tổng sản lượng cây lương thực có hạt 20.565,1 tấn đạt 74,1% kế hoạch năm, bằng 95,53% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Phù Ninh diễn biến phức tạp, tuy nhiên, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, quản lý, giám sát và phát hiện dịch bệnh được thực hiện một cách tích cực, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;  Quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 tháng năm 2019 có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tính đến thời điểm này huyện đã có 8/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới,  05 khu dân cư đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn mới. Sản xuất CN-TTCN duy trì được sự ổn định; Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4.360.004 triệu đồng, tăng 6,18% so cùng kỳ, đạt 53,1% so với kế hoạch. Đã thu hút được 12 dự án đăng ký đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, với tổng mức đầu tư 815,5 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác phân bổ các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 ưu tiên bố trí vốn cho xử lý nợ xây dựng cơ bản và các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án và giải ngân các nguồn vốn được thực hiện quyết liệt; Triển khai các thủ tục đầu tư của 33 dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2019 trên các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế... Tổng giá trị thực hiện các công trình dự án trên địa bàn: 885.200 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch, tăng 11,43% so cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình chấp hành chính sách thuế, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Tổng thu ngân sách ước đạt 292.184 triệu đồng, đạt 67% so kế hoạch, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 92.754 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch giao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều chuyển biến rõ rệt, giải quyết được nhiều tồn tại về đất đai từ nhiều năm trước đây. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dân số, văn hoá - thông tin, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chỉ đạo quyết liệt đổi mới phương thức làm việc, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Sau 4 năm thực hiện nghị quyết 02-NQ-HU, ngày 05/11/2015 của BTV Huyện ủy về “Tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2016-2020” , mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Phù Ninh cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Các bậc học phát triển cân đối, hệ thống trường lớp được quy hoạch, bố trí khá hợp lý. Chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học được nâng lên. Đội ngũ giáo viên được bố trí đầy đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học. Cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục được quan tâm bằng ngân sách nhà nước kết hợp với xã hội hóa giáo dục…đến nay huyện Phù Ninh đã xây dựng mới được 12 trường chuẩn quốc gia mức độ 1, 04 trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và 15 trường được công nhận lại sau 5 năm. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết còn chậm, năm 2016 và 2019 không đạt chỉ tiêu kế hoạch, một số trường phải kéo dài thời gian công nhận lại sau 5 năm

Phát biểu tại kết luận, đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm 2019 thể hiện nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, đúng đắn của UBND huyện. Các thành viên UBND huyện cần tiếp tục khắc phục tồn tại, làm việc tận tâm, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 2019 đã đề ra.

Anh Thư- Đài TT Phù Ninh