Phù Ninh: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện
  • Cập nhật: 04/07/2019
  • Lượt xem: 21058 lượt xem

( Phù Ninh)- Ngày 03/7/2019, UBND huyện Phù Ninh tổ chức họp Tiểu ban Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 20 năm tái lập huyện huyện Phù Ninh (1/9/1999 - 1/9/2019). Đồng chí Trịnh Đức Lai, UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị ; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh- UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí thành viên Tiểu ban nội dung và tổ chức các hoạt động văn, hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giúp việc cho ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện về dự họp đông đủ.

Tại hội nghị các đồng chí đã được thông qua kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên về các nội dung, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao phân công giao nhiệu vụ cụ thể cho các thành viên trong tiểu ban, các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, dự kiến lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2019. Tại hội nghị các đồng chí thành viên của tiểu ban đã báo cáo công tác chuẩn bị theo lĩnh vực được phân công phụ trách và có ý kiến đề xuất cụ thể  để công tác tổ chức các hoạt động về các nội dung, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Đức Lai- Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng tiểu ban đã chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và các thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ trong cơ quan, đơn vị, đồng thời tăng cường sự phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, chủ động tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện, tập trung vào công tác tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những thành tựu sau 20 năm tái lập huyện, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 20 năm tái lập huyện Phù Ninh

Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện