PHÙ NINH: HỘI NGHỊ RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2020-2025, 2021-2026; XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2025-2030, 2026-2031
  • Cập nhật: 12/05/2022
  • Lượt xem: 948 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị để thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2025-2030, 2026-2031 đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị ; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh.

Với quan điểm chỉ đạo chung là 1 đồng chí không quy hoạch quá 3 chức danh và 1 chức danh không quy hoạch quá 4 đồng chí ở cùng 1 cấp phê duyệt quy hoạch. Trong giai đoạn 2020-2025, 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã nhất trí bổ sung quy hoạch 36 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch 18 đồng chí ở chức danh lãnh đạo các phòng, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn. Căn cứ vào quy hoạch giai đoạn 2020-2025, 2021-2026, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xây dựng quy hoạch cán bộ trong các giai đoạn tiếp theo.

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lần này nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ và nhiệm kỳ kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của huyện. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện. Việc xây dựng, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Trung ương. Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ theo đúng quy định và hướng dẫn.

Một số hình ảnh:


 

Phú Cường -TTVHTTDL&TT