Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII
  • Cập nhật: 08/07/2019
  • Lượt xem: 21956 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 8/7/2019, Ban Kinh tế – xã hội phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXII. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên các ban HĐND huyện, đại diện các phòng, ban ngành, cơ quan đơn vị huyện.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - xã hội phối hợp với Ban Pháp chế  đã chủ trì thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thẩm tra 6 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội: Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2018; Tờ trình và dự thảo nghị quyết; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 về công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về công tác giảm nghèo bền vững huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020; Báo cáo điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu được phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng

ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, làm tốt công tác gieo trồng vụ xuân, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi (năng suất ước đạt 58,5 tạ/ha, sản lượng cây lương thực có hạt đạt 20.896 tấn); tăng cường chỉ đạo thu, quản lý và điều hành ngân sách, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 29,06% so cùng kỳ; trong đó, thu ngân sách địa phương ước đạt 103.786 triệu đồng, đạt 70% so dự toán; tăng 45,68% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và từng bước phục hồi (giá trị sản xuất tăng 5,36% so cùng kỳ). Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng 63,24% so cùng kỳ; đã thu hút được 10 dự án đăng ký đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh vào địa bàn, với tổng mức đầu tư  815,2 tỷ đồng;tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; công tác đền bù giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng thi công cho các dự án. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dân số, văn hoá - thông tin, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình thẩm tra, các thành viên của Ban Kinh tế - xã hội, lãnh đạo các ban của HĐND huyện đề nghị làm rõ một số nội dung như: đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, cần có những số liệu phân tích đánh giá cụ thể hơn, báo cáo cần nêu rõ hơn việc thực hiện quản lý quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, nguyên nhân việc công nhận lại trường chuẩn quốc gia của trường Mầm non Vĩnh Phú, trường THCS Giấy – Phong Châu, trường Mầm non Hạ Giáp, trường Tiểu học Tiên Du chưa đạt được tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, báo cáo thêm về trả nợ nguồn ngân sách, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, giải pháp trong việc dồn đổi ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,…


Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến, giải trình về các nội dung: vấn đề dồn đổi ruộng đất, tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng để làm tuyến đường 323D, giải quyết việc xây dựng nhà ở trái phép tại một số địa phương, công tác quản lý quy hoạch nghĩa trang chưa hợp lý, vấn đề nợ nguồn ngân sách,...


Đồng chí Nguyễn Vũ Long - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch phát biểu giải trình về các vấn đề liên quan đến

dồn đổi ruộng đất, nguồn khuyến nông, xây dựng cơ sở hạ tầng các trường học,...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tiếp thu các ý kiến của các thành viên, đại biểu tham dự cuộc họp; đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XXII sắp tới.

Hà Linh- Đài Truyền thanh huyện