XÃ TRỊ QUẬN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI ĐIỂM QUẢN LÝ, CHĂM SÓC TOÀN DIỆN SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN TẠI CÁC KHU HÀNH CHÍNH TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH.
  • Cập nhật: 27/06/2019
  • Lượt xem: 26473 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 26/6/2019, UBND xã Trị Quận tổ chức hội nghị triển khai thí điểm quản lý, chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân. Tới dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ các ban ngành đoàn thể, trưởng khu dân cư, y tế thôn bản và đại diện hộ dân khu hành chính trọng điểm; Đồng chí Nguyễn Vi Thắng Trưởng phòng tổ chức hành chính Trung tâm y tế huyện Phù Ninh- thành viên BCĐ chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân.

  Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Vi Thắng đã giới thiệu khái quát về quản lý chăm sóc sức khỏe người dân của Trung tâm y tế huyện Phù Ninh và kế hoạch triển khai thí điểm quản lý, chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân tại khu hành chính trọng điểm huyện Phù Ninh, nhằm nâng cao nhận thức, thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe, tự chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng, tăng cường sự tham gia, phối hợp liên ngành trong huyện để xây dựng môi trường nâng cao sức khỏe, giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe cho người dân và cộng đồng, bảo đảm cho người dân được quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục và lâu dài để dự phòng, phát hiện sớm, điều trị, chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả. BCĐ chăm sóc sức khỏe người dân đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trị Quận tập trung triển khai công tác truyền thông và phối hợp triển khai các hoạt động lập hồ sơ điện tử, khám sàng lọc trong việc quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Một số hình ảnh hội nghị:Ngọc Sơn- Trị Quận