Xã Bảo Thanh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.
  • Cập nhật: 28/06/2019
  • Lượt xem: 29344 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 28/6/2019 xã Bảo Thanh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Dự buổi diễn tập có đồng chí Trịnh Đức Lai- UV BTV Huyện ủy- Phó chủ tịch UBND huyện- Phó Ban chỉ đạo diễn tập huyện Phù Ninh; cùng các đồng chí Ban chỉ huy quân sự huyện , công an huyện và các thành phần tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bảo Thanh năm 2019 được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng- an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.


Đồng chí Trịnh Đức Lai- UV BTV Huyện ủy- Phó chủ tịch UBND huyện- Phó Ban chỉ đạo diễn tập huyện Phù Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

 Trên cơ sở từng vấn đề đặt ra trong các giai đoạn huấn luyện, cá nhân từng đồng chí trong khung tập phát huy vai trò và năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và thực hiện, đảm bảo diễn tập sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp toàn diện, được tiến hành ở những điều kiện địa hình nhất định với các tình huống giả định, hành động theo một ý định thống nhất sát với thực tế hoạt động chiến đấu phòng thủ. Quá trình diễn tập vận dụng nhiều phương pháp chiến đấu trị an khác nhau nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng. Đồng thời, vận hành tốt cơ chế 02 của Bộ Chính trị về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong xã, trong đó Ban CHQS xã, Công an xã là nòng cốt. Thông qua diễn tập, nhằm bổ xung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch bảo đảm của các tổ chức đoàn thể, rèn luyện kỹ năng phối hợp chiến đấu giữa lực lượng dân quân với công an và các lực lượng khác, xử trí có hiệu quả tình huống gây rối, bạo loạn chính trị, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 
Với phương châm "Toàn diện, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm" cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bảo Thanh đã hoàn thành các nội dung diễn tập với kết quả chung được Ban chỉ đạo của huyện đánh giá xếp loại giỏi. Thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập huyện Phù Ninh, đồng chí Trịnh Đức Lai – UV BTV Huyện ủy– Phó chủ tịch UBND huyện – Phó Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã nhấn mạnh một số nội dung cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152, Nghị định số 02 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cấp ủy, chính quyền địa phương; nắm chắc tình hình địa phương, vận dụng sáng tạo phương pháp xử trí các tình huống, các vấn đề phức tạp tại địa phương theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo; trên cơ sở kết quả diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm đồng thời điều chỉnh bổ sung toàn bộ hệ thống kế hoạch chiến đấu phòng thủ, phương án tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục vận dụng sáng tạo phương pháp tổ chức luyện tập, diễn tập vào thực tiễn khi xảy ra tình huống đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ trong những năm tiếp theo./.

Hồng Nhung- Quang Thái -Đài TT huyện