Phù Ninh tổ chức tập huấn chính sách với người có công năm 2019
  • Cập nhật: 05/06/2019
  • Lượt xem: 29019 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 05/06/2019. UBND huyện Phù Ninh tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách mới với người có công cho cán bộ lao động thương binh và xã hội 19 xã, thị trấn và 199 đại biểu là trưởng khu hành chính trên địa bàn huyện Phù Ninh. Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Trịnh Đức Lai- UV BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện, lãnh đạo phòng LĐ- TB & XH huyện

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được triển khai cụ thể việc thực hiện Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Hướng dẫn của Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh trình tự, thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong Phú Thọ đi xây dựng và bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1978-1982 theo quyết định 62/2011 ngày 09/11/2011 vủa Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn người dân thiết lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách đối với người có công đúng theo văn bản, thời gian quy định

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ lao động – thương binh và xã hội tại các địa phương nắm vững các văn bản về chính sách ưu đãi người có công để từ đó triển khai tại cơ sở được thuận lợi, hạn chế sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện./.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn


Đồng chí Trịnh Đức Lai- UV BTV Huyện ủy- PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hồng Nhung- Trường Sơn- Đài TT Phù Ninh