Phù Ninh: Hoàn thành chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024
  • Cập nhật: 30/05/2019
  • Lượt xem: 19298 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/UBH ngày 31/10/2018 của Uỷ ban Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Phú Thọ về tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh đã hoàn thành chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng quy định.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm cấp cơ sở của huyện, được tổ chức tại xã Gia Thanh vào ngày 07/04/2019 để các đơn vị học tập, rút kinh nghiệm và triển khai đồng bộ trong toàn huyện. Sau Đại hội điểm, các cơ sở Hội tiếp tục tổ chức Đại hội Hội cấp cơ sở từ ngày 7/4 đến hết ngày 26/05/2019 theo tiến độ Kế hoạch đề ra.

          Tổng số đại biểu tham dự Đại hội cấp cơ sở: 884 đại biểu có mặt/ 1.023 đại biểu triệu tập = 86,4%.  Đại hội đã thống nhất, hiệp thương chọn cử 239 anh, chị tham gia Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019-2024. Có 08/19 đơn vị hiệp thương trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Hội tại Đại hội. Tại 19 Đại hội cơ sở đã hiệp thương cử 56 anh, chị là Đại biểu chính thức dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024.

          Ngay sau khi hoàn thành công tác chỉ đạo cấp cơ sở, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và  khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2019-2024 để báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tổ chức Đại hội đảm bảo yêu cầu, thời gian đã đề ra.

Một số hình ảnh: 

Hoàng Tuấn - Huyện đoàn Phù Ninh