PHÙ NINH: HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2019-2021
  • Cập nhật: 12/07/2019
  • Lượt xem: 15726 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 12.7.2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Quang Huy, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo của huyện, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tử Đà, Bình Bộ và Vĩnh Phú.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt, thông qua Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; Đại diện Phòng Nội vụ huyện cũng đã thông qua Kế hoạch của UBND tỉnh và Đề án của UBND huyện Phù Ninh về "Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2019-2021. 

Đối chiếu với Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH 14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính) huyện Phù Ninh có 2 đơn vị hành chính cấp xã (đều là xã đồng bằng) đạt dưới 50% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên (30km² trở lên) và quy mô dân số (8.000 người trở lên) là xã Bình Bộ và Vĩnh Phú. Căn cứ vào sự tương đồng về lịch sử, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và vị trí địa lý tiếp giáp liền kề với xã Tử Đà, huyện Phù Ninh quyết định sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3 xã trên để thành lập xã Bình Phú. Đơn vị hành chính mới được thành lập sau sắp xếp có diện tích trên 15km², quy mô dân số gần 12 nghìn người. Hiện nay, huyện Phù Ninh đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri của 3 xã. Trong năm 2019, huyện sẽ chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp, tổng hợp ý kiến của cử tri và tổ chức họp Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã để thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- TUV- Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lưu Quang Huy- PBT, Chủ tịch UBND phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu và lãnh đạo 3 xã Tử Đà, Vĩnh Phú và Bình Bộ đã nhất trí cao, đồng thuận với chủ trương và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Phù Ninh giai đoạn 2019-2021, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả, đảm bảo thời gian các bước, quy trình sắp xếp, sáp nhập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên– TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: BCĐ cấp huyện và cấp ủy, chính quyền 3 xã  Tử Đà, Vĩnh Phú, Bình Bộ cần bám sát các quy định hướng dẫn của cấp trên, tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần công khai, dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã trong quá trình thực hiện các bước, quy trình của việc sắp xếp, sáp nhập 3 xã để thành lập xã Bình Phú đồng thời đảm bảo ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; Cấp ủy chính quyền 3 xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và đồng thuận với Đường lối, Chủ trương của Đảng về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên để đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Phú Cường- Đài TT Huyện