Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
  • Cập nhật: 31/05/2023
  • Lượt xem: 1489 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 30/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 666/UBND-NN&PTNT Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, sau đây là nội dung chi tiết:

Thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra cháy rừng tại một số xã, thị trấn: Liên Hoa, Hạ Giáp, Phú Lộc, Phù Ninh và thị trấn Phong Châu. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Kiểm lâm năm 2023, tình hình thời tiết chuẩn bị nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, diễn biến thời tiết rất phức tạp và bất thường, nắng nóng, khô hạn có thể kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Để chủ động phòng ngừa và giảm thiểu số vụ cháy, thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND huyện Phù Ninh yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị chuyên môn  phối hợp UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản: Công điện số 2547/CĐ-BNN-TCLN ngày 24/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 303/UBND-KTN ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật và phòng chống cháy rừng năm 2023, và triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; Văn bản số 80/UBND-NN&PTNT ngày 31/01/2023 của UBND huyện Phù Ninh về việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR; chủ trì tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp huyện đến năm 2025. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng của UBND xã, thị trấn, các chủ rừng; Tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND huyện khi có cháy rừng xảy ra;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương và các chủ rừng trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời xử lý các tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

2. Hạt kiểm lâm Phù Ninh

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan có liên quan thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra;

Theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng để chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan và chủ rừng chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, PCCCR.

Thành lập đoàn kiểm tra giám sát các chủ rừng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ rừng, PCCCR, việc chấp hành các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra, xử lý và tham mưu cho các cấp chính quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp;

Trong những ngày cao điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; có phương án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, kịp thời khống chế các vụ cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn;

Tăng cường cán bộ Kiểm lâm đến các vùng trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Công an huyện chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chặt phá rừng, lấn chiếm rừng; quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra;

Ban chỉ huy quan sự huyện chủ trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã tham gia công tác bảo vệ rừng, PCCCR, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng khi cần thiết.

Phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân phá rừng, cháy rừng có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng, đất rừng. Phối hợp với Hạt kiểm lâm, các cơ quan liên quan kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên đất rừng của UBND xã, thị trấn, các chủ rừng; Tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND huyện khi có hành vi xâm hại đến tài nguyên đất rừng.

5. Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm, UBND xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng thời lượng phát thanh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời thông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; trong những ngày nắng nóng, khô hanh cần tăng cường thời lượng phát các bản tin tuyên truyền, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy rừng của nhân dân trên địa bàn huyện. Tích cực viết các tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, PCCCR và các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất cao.

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Thực hiện nghiêm Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ NNPTNT quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp xã đến năm 2025; các tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn trực tiếp chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã xây dựng và Kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự xã, Kiểm lâm địa bàn trong công tác quản lý, Bảo vệ rừng và PCCCR.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không thực hiện việc phát, dọn đốt thực bì trong những ngày nắng nóng. Chỉ đạo Đài truyền thanh tăng cường đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để chủ rừng biết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; quản lý chặt chẽ các hoạt động như: khai thác gỗ rừng trồng, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân, đặc biệt là việc xử lý thực bì sau khai thác rừng;

Phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh; bố trí lực lượng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ khu vực rừng đang có nguy cơ cháy cao.

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng; khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng để xử lý tình huống cháy rừng, không để cháy lan, cháy lớn; sau cháy rừng cần khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và có phương án phục hồi rừng;

Khi xảy ra xâm hại rừng trái pháp luật, cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp xử lý, huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại hiện trường nhanh chóng đình chỉ hành vi vi phạm, tổ chức dập tắt đám cháy khi còn trong tầm kiểm soát; trường hợp vượt quá khả năng xử lý phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp để có sự chi viện, ứng cứu kịp thời. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi phá rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên và gây cháy rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện thống kê báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời cho Hạt kiểm lâm huyện, UBND huyện. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, vi phạm pháp luật về rừng mà không chỉ đạo xử lý kịp thời, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

7. Các đơn vị chủ rừng

Thực hiện nghiêm túc quy định về PCCCR được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Đảm bảo an toàn đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao trong lâm phần của đơn vị được nhà nước giao quản lý theo quy định của pháp luật.

Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, canh gác tại những khu vực trọng điểm cháy rừng để kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và người vào, ra khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Duy trì chế độ trực 24/24h trong suốt mùa khô để phát hiện sớm các điểm cháy rừng.

Huy động lực lượng của đơn vị phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời thông tin về cơ quan  có thẩm quyền để huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu.

Chi tiết Văn bản đính kèm: cv tang cuong cong tac phong chay chua chay rung..pdf

Ban biên tập