Tích cực đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng
  • Cập nhật: 22/08/2018
  • Lượt xem: 45227 lượt xem

Hiện nay, trên thị trường nước ta cũng như địa bàn huyện Phù Ninh, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền ngày càng gia tăng

Để giảm sự gia tăng hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện Phù Ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân, UBND huyện yêu cầu: các phòng, cơ quan huyện phải có sự phối hợp chặt chẽ. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3 căn cứ chức năng quản lý Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu vị thuốc y học cổ truyền. Bên cạnh đó, các cơ quan tuyên tuyền: phòng Văn hóa & thông tin, Đài tuyền thanh huyện tích cực tổ chức tuyên truyền trực quan, tăng cường tin bài trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài của tỉnh, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm và thái độ của các cấp, các ngành và mỗi một người dân về đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hồng Minh