Họp UBND huyện Phiên thường kỳ Tháng 6 vào 7h00' ngày 13/6/2019
  • Cập nhật: 12/06/2019
  • Lượt xem: 7634 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày11/06/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 56/MH-UBND,Họp UBND huyện Phiên thường kỳ Tháng 6 vào 7h00' ngày 13/6/2019

-  các thành phần mời họp gồm: Thường trực HĐND huyện; Các Ban HĐND huyện; Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hộiCác ông (bà) thành viên UBND huyện; Phòng Nội vụ; Các đơn vị: Chi cục thống kê, Đài truyền thanh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Văn hóa, Thể thao&Du lịch, Ban quản lý các công trình công cộng, Hội chữ thập đỏ.

Nội dung đính kèm file: MH_ngay_1362019_HN_UBND_phien_thuong_ky_thang_6_20190611045526684680.doc