Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
  • Cập nhật: 14/02/2019
  • Lượt xem: 21216 lượt xem

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2019.

Đ/c Nguyễn Đức Tấn – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Đức Tấn – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và 42 ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Ninh khóa XXI (nhiệm kỳ 2014-2019) 

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thái Long đã quán triệt nội dung các văn bản liến quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định; những phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm để các đại biểu trao đổi, thảo luận trước khi thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm.

Anh Tấn