Nhà hàng Bằng Thanh
  • Cập nhật: 14/02/2019
  • Lượt xem: 177 lượt xem

Nhà hàng Bằng Thanh


Tổ 19, khu Múi Miếu, Quốc lộ 2, Tt. Phong Châu, H. Phù Ninh, T. Phú Thọ