Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
25/KH-UBND 25/02/2020 Tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
307/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Còn hiệu lực
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 về quy định chi tiết Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Còn hiệu lực
34/TB-ĐLPN 24/02/2020 v/V trộm cắp điện Còn hiệu lực
QĐ số 514/QĐ-BGDĐT 22/02/2020 QĐ số 514/QĐ-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Còn hiệu lực
QĐ 291/QĐ-Ttg 21/02/2020 QĐ ban hành triển khai chỉ thị 36 cả BCT về tăng cường nêu cao hiệu quả công tác phòng chóng và kiểm sát ma túy Còn hiệu lực
147/UBND-NV 21/02/2020 V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QLNN về Thanh niên năm 2020 Còn hiệu lực
146/UBND-VP 21/02/2020 V/v rà soát chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước Còn hiệu lực
141/CV-BCĐ 20/02/2020 V/v bình xét danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2020 Còn hiệu lực
24/KH-UBND 19/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/HU ngày 08/01/2020 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
137/UBND-TP 19/02/2020 Công văn về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm Còn hiệu lực
22/KH-UBND 18/02/2020 Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 Còn hiệu lực