Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
73/KH - UBND 19/04/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (18/5/1947 – 18/5/2022) Còn hiệu lực
553/QĐ - UBND 17/04/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý công trình công cộng Còn hiệu lực
552/QĐ - UBND 17/04/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND huyện Còn hiệu lực
554/QĐ - UBND 17/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
537/QĐ - VHTT 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng hệ thống CNTT, kết nối và chia sẻ dữ liệu số hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
65/KH - UBND 08/04/2022 Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022 Còn hiệu lực
66/KH - UBND 08/04/2022 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” huyện Phù Ninh năm 2022 Còn hiệu lực
521/QĐ - UBND 08/04/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm DS-KHHGĐ Còn hiệu lực
505/QĐ - UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
495/QĐ - UBND 05/04/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
388/ UBND - VP 02/04/2022 V/v tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19. Còn hiệu lực
486/QĐ - UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Phù Ninh Còn hiệu lực