Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
212/UBND-KTHT 06/03/2020 V/v đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 Còn hiệu lực
47/BC-UBND 05/03/2020 BC Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC, phòng chống tham nhũng Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2020 Còn hiệu lực
01/2020/TT-BTP 03/03/2020 THÔNG tư Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịc Còn hiệu lực
30/KH-HĐPL 03/03/2020 kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật huyện năm 2020 Còn hiệu lực
192/UBND-TNMT 03/03/2020 ề việc tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
177/UBND-YT 28/02/2020 V/v tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 trước những diễn biến mới Còn hiệu lực
665/UBND-KGVX 28/02/2020 V/v Điều chỉnh nội dung Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020. Còn hiệu lực
17/TB-UBND 28/02/2020 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 3/2020 Còn hiệu lực
259/SNN-CNTY 28/02/2020 V/v Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kê khai chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuô Còn hiệu lực
09/BC_BTTTT 28/02/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 Còn hiệu lực
419/QĐ-UBND 27/02/2020 V/v kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
417/QĐ-UBND 27/02/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực