Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
137/UBND-TP 19/02/2020 Công văn về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm Còn hiệu lực
22/KH-UBND 18/02/2020 Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 Còn hiệu lực
23/KH-UBND 18/02/2020 Duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 Còn hiệu lực
21/KH-BCĐ 17/02/2020 Kê hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 Còn hiệu lực
122/UBND-YT 16/02/2020 Công văn về việc tăng cường giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện Còn hiệu lực
243/SYT-NVY&QLHN 16/02/2020 Công văn về việc khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 Còn hiệu lực
54/STTTT-TT 16/02/2020 V/v cảnh báo lừa đảo qua thư điện tử Còn hiệu lực
243/SYT-NVY&QLHN 16/02/2020 V/v khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 Còn hiệu lực
175/SGD&ĐT 15/02/2020 Công văn về việc cho HSSV nghỉ hết tháng 02/2020 Còn hiệu lực
20/CV-LHH 14/02/2020 Công văn về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Còn hiệu lực
03/KH-BTC 14/02/2020 Kế hoạch triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2020 Còn hiệu lực
476/UBND-NCKS 14/02/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Còn hiệu lực