Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1732/QĐ-UBND 25/09/2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
02/PC-HĐNVQS 23/09/2020 phân cong nhiệm vụ Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
01/QĐ-BBT 22/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ chuyên môn giúp việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1702/QĐ-UBND 22/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1684/QĐ-UBND 21/09/2020 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
01/KH-HĐNVQS 21/09/2020 Kế hoạch Khám sơ tuyển sức khỏe tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 Còn hiệu lực
1268/UBND-NV 21/09/2020 V/v rà soát, đánh giá lại các tiêu chí tính điểm phân loại ĐVHC cấp xã Còn hiệu lực
1672/QĐ-UBND 18/09/2020 Kiện toàn ban chỉ đạo giải quyết việc làm và xk lao động Còn hiệu lực
1655/QĐ-UBND 17/09/2020 Kiện toàn ban chỉ đạo triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 Còn hiệu lực
02/CT-UBND 17/09/2020 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 Còn hiệu lực
1229/UBND-YT 15/09/2020 Công văn về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
1630/QĐ-UBND 14/09/2020 Quyết định thành lập ban vận động qũy bảo trợ trẻ em Còn hiệu lực
porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com