Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/2020/TT-BTNMT 27/11/2020 THÔNG TƯ Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường Còn hiệu lực
39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông Còn hiệu lực
38/2020/TT-BTTTT 16/11/2020 Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ngày 16/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” Còn hiệu lực
30/2020/TT-BTTT 28/10/2020 Thông tư 30/2020/TT-BTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông Còn hiệu lực
08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động Còn hiệu lực
26/TT-BTTTT 23/09/2020 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông Còn hiệu lực
19/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Thông tư 19/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Còn hiệu lực
18/2020/TT-BTTT 20/08/2020 Thông tư 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-1690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Còn hiệu lực
29/2020/TT-BTC 17/04/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Còn hiệu lực
325/SY 10/04/2020 Sao y Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước Còn hiệu lực
18/2020/TT- BTC 31/03/2020 Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước Còn hiệu lực
01/2020/TT-BTP 03/03/2020 THÔNG tư Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịc Còn hiệu lực