Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
30/2020/TT-BTTT 28/10/2020 Thông tư 30/2020/TT-BTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và truyền thông Còn hiệu lực
08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động Còn hiệu lực
26/TT-BTTTT 23/09/2020 Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông Còn hiệu lực
19/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Thông tư 19/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Còn hiệu lực
18/2020/TT-BTTT 20/08/2020 Thông tư 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-1690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Còn hiệu lực
29/2020/TT-BTC 17/04/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Còn hiệu lực
325/SY 10/04/2020 Sao y Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước Còn hiệu lực
18/2020/TT- BTC 31/03/2020 Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước Còn hiệu lực
01/2020/TT-BTP 03/03/2020 THÔNG tư Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịc Còn hiệu lực
11/2019/TTBNV 30/09/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BNV ngày 30/9/2019 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Còn hiệu lực
05/2018/TT-BLĐTBXH 29/06/2018 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Còn hiệu lực
14/2018/TT-BCT 28/06/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Còn hiệu lực
porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com