Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/TB-CCTK 22/01/2021 Giới thiệu mẫu dấu, Chức danh và chữ ký của Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng 23/TB-CCTK Còn hiệu lực
719/TB-CTK 23/12/2020 Thông báo mô hình tổ chức mới của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
08/TB-HĐND 11/11/2020 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Phù Ninh, khóa XXII Còn hiệu lực
91/TB-UBND 31/08/2020 Thông báo chương trình làm việc của UBND huyện tháng 9/2020 Còn hiệu lực
81/TB-UBND 31/07/2020 Thông báo chương trình làm việc UBND huyện tháng 8/2020 Còn hiệu lực
02/TB-HĐND 12/06/2020 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 Còn hiệu lực
57/TB-UBND 04/06/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2020 Còn hiệu lực
53/TB-UBND 29/05/2020 Thông báo chương trình công tác UBND huyện tháng 6/2020 Còn hiệu lực
41/TB-UBND 29/04/2020 Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5 năm 2020 Còn hiệu lực
32/TB-UBND 08/04/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại hội nghị trực tuyến ngày 06/4/2020 Còn hiệu lực
32/TB-UBND 31/03/2020 HÔNG BÁO về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
30/TB-UBND 26/03/2020 TB giờ làm việc mùa hè năm 2020 Còn hiệu lực