Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1/TB-UBND 07/01/2020 Thông báo lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện năm 2020 Còn hiệu lực
201/TB-UBND 31/12/2019 Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 01/2019 Còn hiệu lực
187/TB-UBND 18/12/2019 Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
261/BC-UBND 10/12/2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
184/TB-UBND 02/12/2019 THÔNG BÁO Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
182/TB-UBND 29/11/2019 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 12/2019 Còn hiệu lực
11/TB-HĐND 22/11/2019 VV tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 Còn hiệu lực
156/TB-UBND 02/11/2019 Thông báo điều chỉnh thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu xử lý chất thải rắn Trạm Thản, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
152/TB-UBND 30/10/2019 Thông báo xét tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
25/10/2019 Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch nă Còn hiệu lực
139/TB-UBND 18/10/2019 Về việc điều chỉnh Thông báo số 168/TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Phù Ninh về việc hạn chế sử dụng đất nằm trong hành lang đường điện của các hộ gia đình, cá nhân để thực dự án đầu tư xây dựng công trình: ĐZ 22kV mạch kép lộ 477 + 479 trạm 110kV Phù Ninh cấp điện cho cụm công nghiệp Tử Đà, tại địa bàn xã An Đạo, huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
140/TB-UBND 18/10/2019 Về việc điều chỉnh Thông báo số 167/TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Phù Ninh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: ĐZ 22kV mạch kép lộ 477 + 479 trạm 110kV Phù Ninh cấp điện cho cụm công nghiệp Tử Đà, tại địa bàn xã An Đạo, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực