Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
156/TB-UBND 02/11/2019 Thông báo điều chỉnh thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu xử lý chất thải rắn Trạm Thản, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
152/TB-UBND 30/10/2019 Thông báo xét tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
139/TB-UBND 18/10/2019 Về việc điều chỉnh Thông báo số 168/TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Phù Ninh về việc hạn chế sử dụng đất nằm trong hành lang đường điện của các hộ gia đình, cá nhân để thực dự án đầu tư xây dựng công trình: ĐZ 22kV mạch kép lộ 477 + 479 trạm 110kV Phù Ninh cấp điện cho cụm công nghiệp Tử Đà, tại địa bàn xã An Đạo, huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
140/TB-UBND 18/10/2019 Về việc điều chỉnh Thông báo số 167/TB-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Phù Ninh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: ĐZ 22kV mạch kép lộ 477 + 479 trạm 110kV Phù Ninh cấp điện cho cụm công nghiệp Tử Đà, tại địa bàn xã An Đạo, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
129/TB-UBND 03/10/2019 THÔNG BÁO Giờ làm việc mùa đông năm 2019 Còn hiệu lực
128/TB-UBND 30/09/2019 Thông báo chương trình làm việc của UBND huyện Phù Ninh tháng 10/2019 Còn hiệu lực
115/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019 Còn hiệu lực
61/TB-AAPC 13/08/2019 Thông báo đấu giá tài sản Còn hiệu lực
95/TB-UBND 31/07/2019 TB chương trình công tác tháng 8/2019 Còn hiệu lực
94/TB_UBND 24/07/2019 THÔNG BÁO Công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
P đề án số 796/TTĐA-UBND 18/07/2019 BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP XÃ VĨNH PHÚ, XÃ BÌNH BỘ VỚI XÃ TỬ ĐÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ BÌNH PHÚ HUYỆN PHÙ NINH Còn hiệu lực
24/TB-HĐND 03/07/2019 TB kết luận của TTHĐND tỉnh về nội dung các chuyên đề của chuyên mục "GĐ sở với cử chi" phát trên song truyền hình Đài PT-TH tỉnh trong quý III 2019 Còn hiệu lực
ankara escort pendik escort
kadikoy escort