Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
115/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019 Còn hiệu lực
61/TB-AAPC 13/08/2019 Thông báo đấu giá tài sản Còn hiệu lực
95/TB-UBND 31/07/2019 TB chương trình công tác tháng 8/2019 Còn hiệu lực
94/TB_UBND 24/07/2019 THÔNG BÁO Công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
P đề án số 796/TTĐA-UBND 18/07/2019 BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP XÃ VĨNH PHÚ, XÃ BÌNH BỘ VỚI XÃ TỬ ĐÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ BÌNH PHÚ HUYỆN PHÙ NINH Còn hiệu lực
24/TB-HĐND 03/07/2019 TB kết luận của TTHĐND tỉnh về nội dung các chuyên đề của chuyên mục "GĐ sở với cử chi" phát trên song truyền hình Đài PT-TH tỉnh trong quý III 2019 Còn hiệu lực
88/TB-UBND 27/06/2019 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Đào Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
07/TB-HĐND 12/06/2019 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XXII Còn hiệu lực
78/TB-UBND 31/05/2019 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 6 năm 2019 Còn hiệu lực
59/TB-UBND 25/04/2019 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 5/2019 Còn hiệu lực
31/GM-UBND 09/04/2019 Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 4/2018 Còn hiệu lực
53/KH-UBND 05/04/2019 Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019" của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực