Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
94/QĐ-UBND 17/01/2022 QUYẾT ĐỊNH về việc thiết lập 03 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
21/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định kết thúc triệu tập lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp 07/01/2022 Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện Phù Ninh ban hành đến ngày 31/12/2021 hết hiệu lực pháp luật Còn hiệu lực
2551/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc công nhận kết quả xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021 Còn hiệu lực
3543/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị Còn hiệu lực
3330/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định công nhận xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 Còn hiệu lực
2246/QĐ-UBND 16/12/2021 Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 2022 Còn hiệu lực
439/QĐ-BCĐ 15/12/2021 Quyết định về việc kết thúc triệu tập lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly y tế tập trung của huyện Còn hiệu lực
2245/QĐ-UBND 15/12/2021 Quyết định số 2245/QĐ-UBND một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2022 Còn hiệu lực
2243/QĐ-UBND 15/12/2021 QĐ Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Còn hiệu lực
19/2021-QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
2198/QĐ-UBND 07/12/2021 Thiết lập khu vực phong tỏa cách ly y tế tạm thời tại khu 6 xã Phú Lộc để phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực