Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
348/UBND - TNMT 24/03/2022 Về việc công bố, công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Còn hiệu lực
428/QĐ - UBND 21/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
404/QĐ - UBND 17/03/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
405/QĐ - UBND 17/03/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
396/QĐ - UBND 15/03/2022 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
561/QĐ - UBND 11/03/2022 V/v công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh Còn hiệu lực
562/QĐ - UBND 11/03/2022 V/v công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
382/QĐ - UBND 11/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
358/QĐ-UBND 07/03/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v kết thúc thời gian bổ sung lực lượng Trạm Y tế lưu động xã Bình Phú và sử dụng cơ sở vật chất Bệnh viện dã chiến Còn hiệu lực
257/QĐ-UBND 16/02/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021- 2026 Còn hiệu lực
339/QĐ-UBND 10/02/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Phú Thọ. Còn hiệu lực
02/QĐ-BCĐ 17/01/2022 Quyết định kết thúc triệu tập lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến huyện Phù Nin Còn hiệu lực