Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
537/QĐ - VHTT 13/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng hệ thống CNTT, kết nối và chia sẻ dữ liệu số hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
521/QĐ - UBND 08/04/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của trung tâm DS-KHHGĐ Còn hiệu lực
505/QĐ - UBND 06/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
495/QĐ - UBND 05/04/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
486/QĐ - UBND 01/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
482/QĐ - UBND 30/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
471/QĐ - UBND 29/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
470/QĐ - UBND 29/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
456/QĐ - UBND 28/03/2022 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
458/QĐ - UBND 28/03/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch &Truyền thông huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
455/QĐ - UBND 25/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
447/QĐ - UBND 24/03/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh Còn hiệu lực