Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2516/QĐ - UBND 23/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới và Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
1341/QĐ - UBND 17/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1305/QĐ - UBND 16/08/2022 Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
1177/QĐ-UBND 02/08/2022 Về việc giải thể Trường mầm non Hoa Hồng Còn hiệu lực
02/QCPH-HĐND-MTTQ 19/07/2022 Quy chế Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
01/QĐ - BCĐ 15/06/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
645/QĐ - UBND 09/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
585/QĐ - UBND 25/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Khuyến nông huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
576/QĐ - UBND 22/04/2022 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn hóa & Thông tin huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
553/QĐ - UBND 17/04/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý công trình công cộng Còn hiệu lực
552/QĐ - UBND 17/04/2022 Quyết định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND&UBND huyện Còn hiệu lực
554/QĐ - UBND 17/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh Còn hiệu lực