Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
619/QĐ-UBND 24/03/2020 QĐvề việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấphuyện tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
620/QĐ-UBND 24/03/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấpxã tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
417/QĐ-UBND 27/02/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
418/QĐ-UBND 27/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xoá nhà tạm cho hộ nghèo huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
419/QĐ-UBND 27/02/2020 V/v kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
415/QĐ-UBND 26/02/2020 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện DA: Sửa chữa hư hỏng nền đường, mặt đường và các công trình trên ĐT 323D tại xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
307/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Còn hiệu lực
QĐ số 514/QĐ-BGDĐT 22/02/2020 QĐ số 514/QĐ-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Còn hiệu lực
QĐ 291/QĐ-Ttg 21/02/2020 QĐ ban hành triển khai chỉ thị 36 cả BCT về tăng cường nêu cao hiệu quả công tác phòng chóng và kiểm sát ma túy Còn hiệu lực
163/QĐ-BTC 07/02/2020 QĐ số 163 của Bộ Tài chính ngày 07 tháng 02 năm 2020 về hợp nhất chi cục thuế.. Còn hiệu lực
199/QĐ-UBND 31/01/2020 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019-nCoV) huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
135/QĐ- TTg 20/01/2020 Quyết định135/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực