Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
83/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 Còn hiệu lực