Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1565/QĐ-UBND 27/09/2023 Quyết định kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Còn hiệu lực
3/KH-UBND 07/01/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi diện tích rừng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện Phù Ninh đến hết năm 2023 Còn hiệu lực
21/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định kết thúc triệu tập lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
94 - NQ/HU 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về chuyển đổi diện tích rừng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện Phù Ninh đến hết năm 2023 Còn hiệu lực
23/BC-BCĐ 20/12/2021 BÁO CÁO Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 Còn hiệu lực
02/ĐA-UBND 11/11/2021 ĐỀ ÁN Sáp nhập Đài Truyền thanh huyện; Thư viện huyện vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1529/QĐ-UBND 16/09/2021 Quyết định Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Còn hiệu lực
717/UBND-KT&HT 11/06/2020 V/v tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
11-CV-BATGT 20/05/2020 Công văn v/v bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tới trường Còn hiệu lực
117/BC-UBND 15/05/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Còn hiệu lực
470/UBND-KT&HT 21/04/2020 V/v đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiếu yếu ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
07/KH-BATGT 20/04/2020 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 Còn hiệu lực