Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/KH-BCĐ 17/02/2020 Kê hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 Còn hiệu lực
175/SGD&ĐT 15/02/2020 Công văn về việc cho HSSV nghỉ hết tháng 02/2020 Còn hiệu lực
48/UBND-CAH 16/01/2020 Công văn về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATXH Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
1445/UBND-VP 09/12/2019 Thực hiện niêm yết công khai TTHC mới ban hành về lĩnh vực xây dựng, quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Còn hiệu lực
227/BC-UBND 11/11/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
152/BC-UBND 07/08/2019 BC tình hình triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhận ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh gđ 2019-2021 Còn hiệu lực
792/QĐ-UBND 21/06/2019 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Còn hiệu lực
483/UBND-VP 13/05/2019 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Còn hiệu lực
43/BC-UBND 01/04/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 Còn hiệu lực
95/BC-UBND Báo cáo Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019) Còn hiệu lực