Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3/ĐA-UBND 15/09/2022 ĐỀ ÁN Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Phù Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
7/TB-UBND 07/01/2022 THÔNG BÁO Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
5/KH-UBND 07/01/2022 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 Còn hiệu lực
94 - NQ/HU 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về chuyển đổi diện tích rừng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện Phù Ninh đến hết năm 2023 Còn hiệu lực
792/QĐ-UBND 21/06/2019 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Còn hiệu lực
1347/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện Còn hiệu lực
Số: 76 /KH-UBND 16/05/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019) Còn hiệu lực
43/BC-UBND 01/04/2019 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 Còn hiệu lực
Số: 19/KH-UBND 31/01/2019 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 Còn hiệu lực