Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
127/UBND-KH 27/09/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/1 Còn hiệu lực
126/KH-UBND 27/09/2019 KH hành động Thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ, làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” Còn hiệu lực
121/KH-UBND 20/09/2019 Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn Còn hiệu lực
42/KH-STTTT 12/09/2019 V/v Kế hoạch tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, năm 2020 Còn hiệu lực
4176/KH-UBND- 11/09/2019 KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025 Còn hiệu lực
115/KH-UBND 04/09/2019 Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019 Còn hiệu lực
111/KH-UBND 23/08/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp huyện Phù Ninh giai đoạn 2015 – 2020. Còn hiệu lực
110/KH-UBND 23/08/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Còn hiệu lực
890/ĐA-UBND 07/08/2019 Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2021 Còn hiệu lực
106/KH-UBND 02/08/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
104/KH-UBND 30/07/2019 Kế hoạch thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên đia bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
96/KH-UBND 19/06/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ Còn hiệu lực