Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4176/KH-UBND- 11/09/2019 KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025 Còn hiệu lực
115/KH-UBND 04/09/2019 Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019 Còn hiệu lực
111/KH-UBND 23/08/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp huyện Phù Ninh giai đoạn 2015 – 2020. Còn hiệu lực
110/KH-UBND 23/08/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Còn hiệu lực
106/KH-UBND 02/08/2019 Kế hoạch triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
104/KH-UBND 30/07/2019 Kế hoạch thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên đia bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
96/KH-UBND 19/06/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ Còn hiệu lực
83/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 Còn hiệu lực
84/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới Còn hiệu lực
77 /KH-UBND 16/05/2019 KẾ HOẠCH Triển khai thí điểm Quản lý chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân tại các khu hành chính trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
Số: 76 /KH-UBND 16/05/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019) Còn hiệu lực
65/KH-BCĐ 23/04/2019 Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019 Còn hiệu lực