Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
45/KH-UBND 07/04/2020 Kế hoạch triển khai tháng hành động An toàn thực phẩm năm 20200 Còn hiệu lực
62/KH-BCĐ PCD 03/04/2020 Tổ chức khu vực cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Còn hiệu lực
43/KH-UBND 03/04/2020 Kế hoạch phòng, chống thiên tai huyện Phù Ninh năm 2020 Còn hiệu lực
44/KH-UBND 03/04/2020 Xây dựng bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
42/KH-UBND 01/04/2020 VV thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/3/2020 của BTC TU Phú Thọ Còn hiệu lực
35/KH-UBND 23/03/2020 kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng :Ngày Khí tượng thế giới năm 2020" trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
963/KH-UBND 17/03/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên Còn hiệu lực
30/KH-HĐPL 03/03/2020 kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật huyện năm 2020 Còn hiệu lực
17/KH-STTTT 26/02/2020 V/v Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
26/KH-UBND 26/02/2020 Triển khai KL số 49-KL/TW của Ban Bí thư "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, XD XH học tập Còn hiệu lực
25/KH-UBND 25/02/2020 Tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
24/KH-UBND 19/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/HU ngày 08/01/2020 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực