Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/KH-UBND 04/03/2021 Kế hoạch Đại hội TDTT các xã, thị trấn năm 2021; tiến tới Đại hội TDTT huyện Phù Ninh lần thứ IX năm 2021 Còn hiệu lực
01/KH-BCĐ 04/03/2021 Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2021 Còn hiệu lực
02/KH-BCĐTĐT 02/03/2021 Ke hoach tuyen truyen TĐT HUYỆN Nam 2021 Và Văn bản chỉ đạo của UBND huyện về Tổng Điều Tra Còn hiệu lực
31/KH-UBND 01/03/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” – 15 tháng 3 năm 2021 Còn hiệu lực
29/KH-UBND 25/02/2021 Kế hoạch Triển khai Tổng điều tra Kinh tế, điều tra Cơ sở Hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
28/KH-UBND 25/02/2021 KẾ HOẠCH Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
27/KH-UBND 24/02/2021 Triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 Còn hiệu lực
22/KH-UBND 04/02/2021 Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 Còn hiệu lực
23/KH-UBND 04/02/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hào giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 Còn hiệu lực
21/KH-UBND 01/02/2021 Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Còn hiệu lực
18/KH-UBND 28/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Còn hiệu lực
16/KH-UBND 26/01/2021 Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2021 Còn hiệu lực