Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/HĐPB-TP 09/10/2020 v/v hướng dẫn hưởng ừng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020 Còn hiệu lực
03/HD-UBND 13/03/2020 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Còn hiệu lực
02/HD-SVHTTDL 16/01/2020 Về việc tổ chức chương trình về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
1/HD-UBND 09/01/2020 Tổ chức bầu trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2020-2023 Còn hiệu lực
01/HD-UBND 09/01/2020 Tổ chức bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2020- 2023 Còn hiệu lực
4/HD-UBND 26/06/2019 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Phù Ninh (01/9/1999 – 01/9/2019) Còn hiệu lực
87/KH-UBND 04/06/2019 Thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” Còn hiệu lực
Kèm theo hướng dẫn sô 31- HD/BTGHU 28/05/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP HUYỆN PHÙ NINH ( 01/9/1999 – 01/9/2019)kèm theo Còn hiệu lực
01/HD - UBND 01/03/2019 HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 Còn hiệu lực
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TỐ CÁO Còn hiệu lực
181/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị quyết số 179/2009/NQ - HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Còn hiệu lực