Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản