Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1848/UBND-NN&PTNT 30/12/2020 V/v chỉ đạo chăm sóc cây bưởi sau thu hoạch và chuẩn bị trồng mới vụ Xuân năm 2021 Còn hiệu lực
1847/UBND-NN&PTNT 30/12/2020 V/v triển khai ứng phó với rét đậm, rét hại Còn hiệu lực
148/SNV- 28/12/2020 V/v cung cấp địa chỉ khai thác văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026 Còn hiệu lực
1816/UBND-YT 24/12/2020 tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu Còn hiệu lực
1821/UBND-CN&TY 24/12/2020 V/v quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
1807/UBND-KT&HT 23/12/2020 V/v tuyên truyền, cảnh báo mô hình có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép Còn hiệu lực
1766/UBND-VP 14/12/2020 V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân, quản lý công dân đủ điều kiện làm hồ sơ nhập ngũ năm 2021 Còn hiệu lực
5412/UBND-NCKS 03/12/2020 V/v triển khai thực hiện Dự án cấp, quản lý Căn cước công dân Còn hiệu lực
1523/UBND-CN&TY 30/10/2020 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dại Còn hiệu lực
1434/UBND-VP 14/10/2020 V/v đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế một cửa và dịch vụ công trực tuyến Còn hiệu lực
02/PC-HĐNVQS 23/09/2020 phân cong nhiệm vụ Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1268/UBND-NV 21/09/2020 V/v rà soát, đánh giá lại các tiêu chí tính điểm phân loại ĐVHC cấp xã Còn hiệu lực