Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
45/CV-BCĐ 18/02/2021 tiếp tục rà soát lập danh sách các trường hợp đến, trở về từ vùng dịch Còn hiệu lực
43/CV-BCĐ 17/02/2021 Công văn về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương Còn hiệu lực
30/CV-BCĐ 02/02/2021 Về việc triển khai cập nhật thông tin an toàn trong phòng chống dịch lên bản đồ COVID-19 quốc gia Còn hiệu lực
133/UBND-YT 02/02/2021 Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
152/SCT-QLĐT 02/02/2021 Về việc thông báo tình hình thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành-Lào Cai Còn hiệu lực
121/UBND-KT&HT 01/02/2021 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch và đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện để ứng phó, phòng chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
101/UBND-VP 28/01/2021 V/v quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn huyện. Còn hiệu lực
78/UBND-KT&HT 22/01/2021 V/v tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ Hội xuân 2021 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
70/UBND-TNMT 21/01/2021 V/v tiếp tục tập trung giải quyết những nội dung tồn tại về đất đai Còn hiệu lực
65/UBND-KT&HT 20/01/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/12/2020 Còn hiệu lực
02/KH-UBND 07/01/2021 Kế hoạch Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 Còn hiệu lực
09/UBND-CN&TY 04/01/2021 Vv phòng, chống dịch bệnh, đói rét trên đàn vật nuôi Còn hiệu lực