Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1/CT-UBND 08/01/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Còn hiệu lực
03/CT-UBND 16/12/2019 Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 Còn hiệu lực
107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Về kinh doanh xuất khẩu gạo Còn hiệu lực