Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
322/STTTT-TTBCXB 05/06/2020 V/v tuyên truyền các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Còn hiệu lực