Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
60/BC-UBND 26/03/2021 BÁO CÁO Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch thí điểm quản lý, chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân tại các khu hành chính trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
39/BC-UBND 04/03/2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
34/BC-UBND 25/02/2021 Báo cáoTổng kết 8 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP Còn hiệu lực
25/BC-UBND - 17/02/2021 Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
10/BC-STTTT 20/01/2021 Báo cáo kết quả hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Còn hiệu lực
17/BC-TTHĐND 15/01/2021 BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ Mười Một Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021 Còn hiệu lực
35/UBND-TCKH 14/01/2021 Báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Còn hiệu lực
459/BC-UBND 24/12/2020 BC đánh giá kết quả tái đàn lợn trên địa bàn huyện năm 2020 Còn hiệu lực
12/BC-BATGT 24/11/2020 BÁO CÁO: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 Còn hiệu lực
31/BC-BATGT 20/11/2020 BÁO CÁO: Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Phù Ninh năm 2020. Còn hiệu lực
400/BC-UBND 17/11/2020 Kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh năm 2020 Còn hiệu lực
397/BC-UBND 13/11/2020 Báo cáo bồi thường nhà nước năm 2020 Còn hiệu lực