Tham gia giải Việt dã Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương lần thứ 34; Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2019

Số/ Ký hiệu Số: 31 /KH - UBND
Ngày ban hành 12/03/2019
Đơn vị ban hành
Người ký Phó Chủ tịch UBND huyện Trịnh Đức Lai
Ngày có hiệu lực
Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số: 687/KH - UBND ngày 25/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân;  Giải Việt dã Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương lần thứ 34 “ Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2019”.

UBND huyện xây dựng kế hoạch tham gia thi đấu Giải Việt dã Báo Phú Thọ - cúp Hùng Vương lần thứ 34 “ Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2019”. như sau:      

File đính kèm Ke hoach giai viet gia Sacombank.doc