Thông báo Kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXIII

Số/ Ký hiệu 07/TB-HĐND
Ngày ban hành 28/12/2021
Đơn vị ban hành HĐND huyện Phù Ninh
Người ký Phó Chủ tịch HĐND huyện
Ngày có hiệu lực
Nội dung

Tại kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khóa XXIII đã tiến hành phiên giải trình, chất vấn, trả lời chất vấn về một số vấn đề cử tri, nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân quan tâm. Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm của UBND huyện, các cơ quan chức năng trong việc giải trình, trả lời chất vấn tại kỳ họp; nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung yêu cầu giải trình và trả lời chất vấn đã được các cơ quan giải trình làm rõ ngay tại kỳ họp. Đối với những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc cơ bản đã chỉ ra được nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở nội dung giải trình, trả lời chất vấn và ý kiến kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Văn bản đính kèm: signed-signed-thong bao kl cua chu toa ky hop tai phien giai trinh chat van - ky hop thu ba.pdf

File đính kèm quoc-huy-viet-nam.jpg