Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1516/UBND-KT&HT 19/10/2021 tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
1520/UBND-KT&HT 19/10/2021 V/v tăng cường đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1821/QĐ-UBND 19/10/2021 Quyết định Về việc tạm dừng hoạt động Chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 số 5 tại Nút giao IC08, cao tốc Nội Bài – Lào Cai huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1512/UBND-VP 18/10/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
1807/QĐ-UBND 18/10/2021 Quyết định Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (TTPC) Còn hiệu lực
1508/UBND-KT&HT 18/10/2021 V/v tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1794/QĐ-UBND 18/10/2021 Quyết định Thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã PN Còn hiệu lực
1792/QĐ-UBND 18/10/2021 Quyết định Về việc tạm dừng hoạt động Chốt kiểm soát thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại bến Phà Then, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1791/QĐ-UBND 18/10/2021 Quyết định Thiết lập khu vực phong tỏa cách ly y tế tạm thời Tại các khu: 2, 3, 6, 9, 12, xã Phù Ninh để phòng, chống dịch Covid-19 Còn hiệu lực
1513/UBND-YT 18/10/2021 giám sát người trở về từ các khu vực có dịch COVID-19 Còn hiệu lực
1780/QĐ-UBND 16/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
140/KH-UBND 14/10/2021 Kế hoạch tổ chức triển khi thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 Còn hiệu lực