Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1583/UBND - KT&HT 29/12/2022 V/v tuyên truyền, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè. Còn hiệu lực
180/KH - UBND 28/12/2022 KẾ HOẠCH Sản xuất vụ Xuân năm 2023 Còn hiệu lực
178/KH - UBND 25/12/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2022) Còn hiệu lực
2113/QĐ - UBND 05/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thu hồi tem mang nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” Còn hiệu lực
2114/QĐ - UBND 05/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế cấp phép và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” Còn hiệu lực
2112/QĐ - UBND 05/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý chất lượng cho các sản phẩm bánh sắn mang nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” Còn hiệu lực
2075/QĐ - UBND 29/11/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1557/UBND - YT 23/11/2022 V/v triển khai các giải pháp hoàn thành mục tiêutiêm chủng và làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Còn hiệu lực
07/HD - UBND 22/11/2022 HƯỚNG DẪN Xây dựng, thực hiện Quy ước trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1541/UBND - BHXH 18/11/2022 V/v tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch BHXH, BHYT năm 2022 Còn hiệu lực
06/HD - UBND 10/11/2022 Hướng dẫn Thực hiện đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022 Còn hiệu lực
1495/UBND - VP 09/11/2022 V/v Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Còn hiệu lực