Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
P đề án số 796/TTĐA-UBND 18/07/2019 BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, SÁP NHẬP XÃ VĨNH PHÚ, XÃ BÌNH BỘ VỚI XÃ TỬ ĐÀ ĐỂ THÀNH LẬP XÃ BÌNH PHÚ HUYỆN PHÙ NINH Còn hiệu lực
791/UBND-VP 18/07/2019 V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện Còn hiệu lực
790/UBND-VP 17/07/2019 V/v thực hiện niêm yết công khai TTHC lĩnh vực bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp xã Còn hiệu lực
905/QD-UBND 10/07/2019 QĐ vv cử cán bộ, công chức tham dự HN tập huấn bồi dưỡng ứng xử với truyền thông và những vấn đề nóng của xã hội năm 2019 Còn hiệu lực
756/UBND-TT&NVTV 10/07/2019 Về việc phát động diệt chuột tập trung vụ mùa năm 2019 Còn hiệu lực
290/STTTT-TTBCXB 09/07/2019 V/v tuyên truyền công tác cải cách TTHC tỉnh Phú Thọ 2019 Còn hiệu lực
746/UBND-CAH 08/07/2019 V/v thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Còn hiệu lực
730/UBND-NV 05/07/2019 CV hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri Còn hiệu lực
1643/QĐ-UBND 05/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Luật sư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh. Còn hiệu lực
725/UBND-VP 05/07/2019 V/v thực hiện triển khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã Còn hiệu lực
726/UBND-VP 05/07/2019 V/v thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Còn hiệu lực
3016/UBND-KGVX 04/07/2019 V/v Phát hành văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan hành chính, UBND các huyện, thành, thị của tỉnh. Còn hiệu lực