Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
153/KH-UBND 12/11/2019 Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
842/SVHTTDL-QLDL 11/11/2019 V/v siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch Còn hiệu lực
1316/UBND-VP 06/11/2019 V/v tuyên truyền, phổ biến nghiêm cấm các hành vi trộm cắp điện Còn hiệu lực
156/TB-UBND 02/11/2019 Thông báo điều chỉnh thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu xử lý chất thải rắn Trạm Thản, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
148/KH-UBND 31/10/2019 Kế hoạch phối hợp tiếp dân phục vụ Đại hội Đảng 2020 Còn hiệu lực
147/KH-UBND 30/10/2019 Kế hoạch Xét tuyển trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
152/TB-UBND 30/10/2019 Thông báo xét tuyển Trưởng công an cấp xã năm 2019 Còn hiệu lực
2212/QĐ-UBND 30/10/2019 VV kiện toàn Ban chỉ đạo xóa nhà tạm cho hộ nghèo Còn hiệu lực
1284/UBND-NV 30/10/2019 V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 Còn hiệu lực
1534/SNN-CCTL 29/10/2019 V/v đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều ,thủy lợi Còn hiệu lực
2201/QĐ-UBND 28/10/2019 Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Phú Lộc Còn hiệu lực
4920/KH-UBND 28/10/2019 KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Còn hiệu lực