Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
235/UBND-KT&HT 05/03/2021 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
227/UBND-TK 04/03/2021 Van ban chi dao cua ubnd huyen ve TĐT KInh Tế 2021 Còn hiệu lực
224/UBND-VP 04/03/2021 V/v thực hiện một số nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Còn hiệu lực
228/UBND-TP 04/03/2021 V/v Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Còn hiệu lực
03/QĐ-BCĐTĐT 04/03/2021 Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ Đạo Tổng Điều Tra Còn hiệu lực
33/KH-UBND 04/03/2021 Kế hoạch Đại hội TDTT các xã, thị trấn năm 2021; tiến tới Đại hội TDTT huyện Phù Ninh lần thứ IX năm 2021 Còn hiệu lực
01/KH-BCĐ 04/03/2021 Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2021 Còn hiệu lực
39/BC-UBND 04/03/2021 Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
02/KH-BCĐTĐT 02/03/2021 Ke hoach tuyen truyen TĐT HUYỆN Nam 2021 Và Văn bản chỉ đạo của UBND huyện về Tổng Điều Tra Còn hiệu lực
31/KH-UBND 01/03/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” – 15 tháng 3 năm 2021 Còn hiệu lực
669/UBND-KGVX 26/02/2021 V/v Đính chính văn bản số 646/UBND/KGVX ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh. Còn hiệu lực
646/UBND-KGVX - 25/02/2021 V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau dịp Tết Nguyên đán Còn hiệu lực