Tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, chợ bán lẻ trên địa bàn huyện Phù Ninh.
Ban Biên tập 16/11/2021 08:54

(Phù Ninh)-Ngày 16/11/2021. UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1696/UBND-KT&HT về tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, chợ bán lẻ...

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 4.
Ban Biên tập 08/11/2021 15:31

(Phù Ninh)- Ngày 08/11/2021 của UBND huyện ban hành văn bản số 1655/UBND-KT&HT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch Covid-19 cấp...

tăng cường đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với dịch vụ giao nhận hàng hóa trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 03/11/2021 07:54

(Phù Ninh)- Ngày 2/11/2021 UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1625/UBND-KT&HT về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với dịch vụ...

Điện lực Phù Ninh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phòng chống dịch Covid-19
Như Huyền- Điện lực Phù Ninh. 29/10/2021 14:52

(Phù Ninh)-Trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch Covid-19 tại huyện Phù Ninh và các địa phương trong tỉnh, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng các phương án...

Tiếp tục triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Ban Biên tập 28/10/2021 14:40

(Phù Ninh)- Ngày 28.10.2021,Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1590/UBND V/v tiếp tục triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải...

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ QUY HOẠCH TỈNH PHÚ THỌ THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Phú Cường- Đài TT huyện 28/10/2021 14:20

(Phù Ninh)-Sáng ngày 28/10, Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo lập...

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH NĂM 2021
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC LÂM THAO – PHÙ NINH 27/10/2021 10:37

(Phù Ninh)- Để triển khai, thực hiện tốt và kịp thời các quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ; Trong đó Nghị định quy định, đến...

Thông tin hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đi Trung Quốc
Ban Biên tập 25/10/2021 11:00

(Phù Ninh)- Ngày 25/10/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1563/UBND-KT&HT V/v thông tin hỗ trợ đăng ký nhanh cho doanh nghiệp xuất khẩu thực...

THÔNG BÁO
Chi cục Thuế khu vực Lâm Thao -Phù Ninh 25/10/2021 10:17

(Phù Ninh)- Thực hiện Kế hoạch của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về triển khai sử dụng Biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN) bằng hình thức điện tử trên địa bàn tỉnh Phú...