LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ IV THĂM QUAN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 17/06/2022 13:52

(Phù Ninh)-Sáng ngày 17/6, lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính tỉnh Phú Thọ khoá VI đã tổ chức tham quan, nghiên cứu thực tế mô hình Trang trại gà giống Hải Dương Xanh của...

BÍ THƯ HUYỆN UỶ NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ VÀ VIỆC LỰA CHỌN XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO; TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
Phú Cường -TTVHTTDL&TT 16/06/2022 15:21

(Phù Ninh)- Sáng ngày 16/6, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Tố Uyên chủ trì hội nghị nghe UBND huyện báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí và việc lựa chọn xây dựng xã đạt...

PHÙ NINH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngân - TTVH TTDL & TT 14/06/2022 20:11

(Phù Ninh)- Chiều ngày 14/6/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghe phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện báo cáo nội dung rà...

PHÙ NINH: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Quang Thái - Hà Linh (TT VH-TT-DL&Truyền thông) 09/06/2022 15:00

(Phù Ninh)- Sáng ngày 09/6/2022, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch...

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác PCTT&TKCN và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thuỷ lợi
Ban biên tập 09/06/2022 13:00

(Phù Ninh)- Ngày 09/6/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 722/UBND-NN&PTNT về triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2022
Quang Thái - Hà Linh (TT VH-TT-DL&Truyền thông) 06/06/2022 14:45

(Phù Ninh)-Sáng ngày 06/6/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 6 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội...

Tăng cường chỉ đạo, ngăn chặn việc phơi rơm, rạ trên đường bộ trong dịp thu hoạch vụ chiêm xuân năm 2022.
Ban Biên tập 03/06/2022 14:57

(Phù Ninh)- Ngày 03/06/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 697/UBND-KT&HT V/v tăng cường chỉ đạo, ngăn chặn việc phơi rơm, rạ trên đường bộ trong dịp...

Phù Ninh tổng kết trình diễn mô hình giống ngô lai đơn F1 NK 6275 vụ xuân.
Quang Thái- TTVHTTDL&TT 03/06/2022 14:00

(Phù Ninh)-Ngày 03.6.2022, Trạm khuyến nông huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình trồng thử nghiệm giống ngô lai đơn NK 6275 tại xã Bình Phú nhằm lựa chọn những...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ TRUNG GIÁP VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Trường Sơn - Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL&TT) 02/06/2022 09:18

(Phù Ninh)- Chiều ngày 01/6/2022, đoàn công tác đánh giá về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao do đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy,...