UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 697 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 02/3/2021, UBND tổ chức hội nghị họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng - UV BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng VH-TT báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các xã, thị trấn năm 2021; tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện Phù Ninh lần thứ IX năm 2021. Theo dự thảo kế hoạch, Đại hội thể dục thể thao lần này gồm 2 cấp: cấp  xã, thị trấn và cấp huyện. Đại hội cấp xã, thị trấn sẽ hoàn thành trước 30/6/2021, với 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích; tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn Điền kinh, Bóng đá, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp với truyền thống của đơn vị, địa phương. Đại hội thể dục thể thao cấp huyện dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2021, với ít nhất 10 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn Điền kinh, bóng đá và các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Đại hội quy tụ đông đảo những vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động, quân nhân và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thuộc huyện tham gia. Đây là dịp để nhân dân địa phương có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, xây dựng tình đoàn kết thông qua các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân trong việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Trong đó, năm 2021, huyện phấn đấu có thêm 02-03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Bảo Thanh, An Đạo, Trạm Thản), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 14/16 xã, đạt 87,5% so với tổng số xã toàn huyện; tiêu chí bình quân đạt 18,7 tiêu chí/ xã. Xây dựng 05 khu dân cư của xã Phù Ninh đạt khu dân cư nông thôn mới năm 2022. Các xã: Phù Ninh, Liên Hoa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn thiếu và đạt thấp; xã Bình Phú và Trung Giáp nâng cao tiêu chí để thực hiện xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao; các xã đạt chuẩn NTM duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, rà soát các tiêu chí huyện NTM; phấn đấu đến 2025, huyện cơ bản trở thành huyện NTM.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, bổ sung ý kiến đóng góp vào các kế hoạch, văn bản. Về nội dung tổ chức Đại hội TDTT, các đại biểu thảo luận thêm về nội dung, quy mô tổ chức, các môn thi đấu, mục đích, yêu cầu,… Về kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2021, lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo một số phòng chuyên môn cũng đã nêu một số thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong thời gian tới để hoàn thành kế hoạch.


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng VH-TT phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tiếp tục căn cứ theo Kế hoạch số 80/KH-SVHTTDL của Sở văn hóa,TT&DL, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cần chi tiết, cụ thể hơn; mục đích, yêu cầu cần gắn với việc chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; cần có định hướng các môn thi đấu chính và chỉ đạo cụ thể để các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đại hội TDTT cấp mình và báo cáo kế hoạch cụ thể với huyện; đồng chí Chủ tịch UBND huyện đồng ý chọn xã Bình Phú là xã tổ chức đại hội TDTT điểm cấp xã. Đối với đại hội TDTT cấp huyện: cần tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội TDTT và các phong trào luyện tập thể thao trong toàn huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên BCĐ, sớm rà soát cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ Đại hội cấp huyện, căn cứ vào tình hình dịch bệnh covid-19 UBND huyện sẽ hình thức tổ chức đại hội TDTT cấp huyện . Về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với kế hoạch. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực cần phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn cho các thành viên ban chỉ đạo đối với các tiêu chí; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn để hoàn thành các tiêu chí cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn.

Một số hình ảnh:

Hà Linh - Đài TT