ỦY BAN MTTQ HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
  • Cập nhật: 16/12/2019
  • Lượt xem: 5271 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13/12/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tới dự có đồng chí Trịnh Đức Lai - UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Quang Chính – HUV,Trưởng Ban dân vận Huyện ủy.

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ từ huyện huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; làm tốt các cuộc vận động, an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. MTTQ huyện đã vận động được trên 900 triệu đồng từ các nguồn lực trên địa bàn huyện và ngoài tỉnh; cơ bản xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo; tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục duy trì phát triển đàn bò từ chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thành công 194/194 khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết (đạt 100%), tổng số khu đạt khu dân cư văn hóa là 170/194 khu, đạt 87,6%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90,7%.

Đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, Uỷ ban MTTQ huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện các Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 20 của BTV tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị đến năm 2020; tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh..Đồng chí  Nguyễn Thái Long - Ủy viên BTV, chủ tịch UB MTTQ huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm 2019

Hội nghị cũng đã tổ chức trao 20 kỉ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 20 đồng chí chủ tịch MTTQ cơ sở. 10 cá nhân và 10 tập thể cũng đã được UB MTTQ huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019./.

 

Anh Tấn - UBMTTQ huyện Phù Ninh